Bilder 2007  LC Nykarleby

Trettondagsbalen 2007 Festen har börjat!

Vinnarna av frågesporten 2007 lc nykaabi!

Företagsbesök 2007

Stipendier utdelat till bl.a. NURK/NGF,
Nykarleby forsfarare och Jeppo Ungdomsorkester

Lionsbröder på rehabilitering.
 

Damerna ordnade en vinprovarkväll. En lyckad kväll.

Företagsbesök vid Yrkesträningsskolan Optima. Bjarne Westerlund berättar om skolan, ett givande besök.

Optimas Bjarne Westerlund mottager klubbens bordsstandard
 

Företagsbesök på Rettig, broder Mikhael förevisar sin arbetsplats.

Friluftsdag vid Ralph Ström´s villa
 

Broder Paavo Tyni leder älgstyckningen.

 

Andra sjö dagen. Banderollen vanns vid lottdragning bland mest insamlade medel i Röda Fjädern insamlingen. 

Avslutningsfesten år 2007.
 

Tre nya Melvin Jones medlemmar fr.v. Markku Ranta, Evald Nordling och Rolf Björkskog

LC Vörå vann minigolfen igen

Damerna stod för korvgrillning och kaffe åt huggarna

En kaffepaus i huggandet av "plogruiskor"

Här byggs catwalk åt mannekängerna

Företagarbesök hos Nykoprint, broder Rolf presenterade sitt företag. Nya och fina utrymmen

Pres. Ulf Knutar överräcker klubbens bordsstandar åt Nykoprint´s Rolf Björkskog.

Klubbens pres.Ulf Knutar överräcker klubbens bordsstandar åt DG Juhani Kärkkäinen vid hans klubb besök 12.12 2007

Marianne Kivinen överräcker en gåva till Marianne och Väinö A Kivinens fond

DG Juhani Kärkkäinen och PDG Paavo Tyni på klubbesök

Markku Ranta redogör om ansökan till LCIF

Tomtarna som deltog i luciakröningen på torget kommer från Normens skola

Tärnan Nora Flén spelar fiol i Nykarleby kyrka

Nytt för år 2007 var att efter kröningen på torget samlades alla lucior i Nykarleby kyrka. Nykarleby Manskör och Markus Lytts deltog i programmet i kyrkan

Alla som ställde upp i lucia röstningen deltog i kyrkan

Bildsidor