Bilder 2019  LC Nykarleby

 

Bilder 2019 LC Nykarleby

Årets friluftsdag 7 april var hemma hos Pekka och Britt-Marie Siekkinen.

 

Friluftsdagen var rätt väl besökt.

 

180 årsfest i Forsby

Här har vi de tre nyblivna 60 åringarna Pekka S, lady Britt-Marie S och Michael K.

 

Ladys besökte Uffes bar och Stinasholmarna i Purmo

 

Talkoprojektet vid Hyddan

 

 

 

Terrassstommen klar att börja skruva fast golvplankor.

Talkojobbarna provsitter terrassen.

 

Här är terrassen klar och ingångsdörren ditsatt.

 

 

Våravslutningen 11 maj 2019 vid NykoPrint

 

Festmiddagen levererades av Restaurang Juthbacka.

 

 

Vid avslutningsfesten premierades Sten Häggblom med Melvin Jones Fellowship.

 

Vid festen dubbades broder Michael Kronlund till medlem i Arne Ritari-gillet.

På bilden Michael Kronlund med lady Helena samt broder Sten Häggblom, med lady Sol-britt.

Här är Nykarleby Lions Clubs medlemmar i Arne Ritari-gillet.

Från vänster: Paavo Tyni, Ralf Hästbacka, Michael Kronlund och Pekka Siekkinen.

 

Bilder från renoveringen av Nykarleby Sjukhems lusthus.

 

 

Vid månadsmötet i september premierades Nils Lundqvist med Melvin Jones Fellowship.

Plaketten överläts av past president Pekka Siekkinen.

På månadsmötet 9 oktober hade klubben besök av 2 VDG Helinä Marjamaa

Evald Nordling hade fyllt 85 år. President Torolf Bonäs gratulerade.

Christian Wikblom uppvaktades med anledning av 50 årsdagen.

Lucia 2019 blev Elin Wik och tärnor Alma Hedman och Theresa Nyman

Lucia och tärnorna kommer in på torget.

 

 

Lucian och tärnorna får luciasmycket av Lions presidenterna i Nykarleby, Jeppo och Munsala.

.

 

 

Tillbaka