LC Nykarleby

 KOMMITTÉER 2018 - 2019

Aktivitets- och medelanskaffningskommittén Hans Blomqvist ordf. Rolf Asplund, Michael Kronlund, Bjarne Westerlund, Pekka Siekkinen + arbetsgruppernas ordf.
Fest- och trivselkommittén Mikael Lindvall ordf. Torolf Bonäs, Sten Häggblom, Anders Sjöholm, Cristian Wikblom, Michael Kronlund.
Medlems och prövningskommitté Pekka Siekkinen pres. Tommy Sjöström pst pres. Mikael Lindvall 1:vice pres.
PR och WEB kommittén Bjarne Westerlund ordf. Jan Widdas, Rolf Björkskog, Ralf Hästbacka, Richard Törnqvist.
Förbundskommittén Tommy Sjöström ordf. Pekka Siekkinen pres. Ralf Hästbacka, Markku Ranta, Sten Häggblom, Jan-Anders Karv, Ulf Knutar.
Luciakommittéen Mikael Lindvall 1: vice pres. Hans Blomqvist Jan-Anders Karv.
Övriga VIP
Röda Fjädernombud Jan Widdas
Materialförvaltare Cristian Wikblom, Erik Sund, Ronny Haglund.
Verksamhetsgranskare Gustav Hofman, Rolf Björkskog.
Julkortskommitén Richard Törnqvist, Michael Kronlund, Erik Lindvall, Markku Ranta, Rolf Björskog, Ulf Knutar.
Skotinsamlingen Rolf Asplund, Torolf Bonäs, Hans Blomqvist, Cristian Wikblom, Björn Ceder, Ronny Haglund.
Privilegierade medlemmar Bror Ceder, Paavo Tyni, Nils Lundqvist, Evald Nordling.

 

Startsida