LC Nykarleby

 KOMMITTÉER 2020 - 2021

Aktivitets- och medelanskaffningskommittén Pekka Siekkinen akt. kom. ordf. Torolf Bonäs, Michael Kronlund, Bengt Gästgivars,
Fest- och trivselkommittén Richard Törnqvist 1:a vicepresident, Sten Häggblom 2: vicepresident, Markku Ranta Tail Twister, Anders Sjöholm, Bjarne Westerlund, Michael Kronlund
Medlems och prövningskommitté Mikael Lindvall (sittande president), Torolf Bonäs (past president), Rickard Törnqvist 1:a vicepresident.
PR och WEB kommittén Bjarne Westerlund ordf. Jan Widdas, Rolf Björkskog, Ralf Hästbacka, Rickard Törnqvist.
Förbundskommittén Torolf Bonäs (past president), Mikael Lindvall (vice ordförande), Ralf Hästbacka, Hans Blomqvist, Sten Häggblom.
Luciakommittéen Rickard Törnqvist, Rolf Björkskog, Michael Kronlund.
Övriga VIP
Materialförvaltare Bjarne Östman, Gustav Hofman.
Verksamhetsgranskare Gustav Hofman, Rolf Björkskog.
Julkortskommitén Sten Häggblom, Michael Kronlund, Pekka Siekkinen, Markku Ranta, Anders Sjöholm, Bjarne Östman.
Skotinsamlingen Torolf Bonäs ordförande, Markku Ranta, Anders Sjöholm, Tommy Sjöström, Christian Wikblom, Bjarne Östman.
Privilegierade medlemmar Nils Lundqvist, Evald Nordling, Erik Sund, Nils Skutnabba.

 

Startsida