LC Nykarleby

 KOMMITTÉER 2023 - 2024

Aktivitets- och medelanskaffningskommittén Anders Sjöholm akt. kom. ordf, Michael Kronlund, Rickard Törnqvist, Pekka Siekkinen.
Fest- och trivselkommittén Bjarne Westerlund 1:a vicepresident, Markku Ranta 2 vicepresident, Ralf Hästbacka, Bjarne Östman tail twister.
Medlems och prövningskommitté Michael Kronlund (sittande president), Sten Häggblom (past president),  Bjarne Westerlund (1:a vicepresident)
PR och WEB kommittén Bjarne Westerlund ordf.  Rolf Björkskog, Ralf Hästbacka, Rickard Törnqvist, Bengt Gästgivars.
Förbundskommittén Sten Häggblom (odf. past president) Michael Kronlund (vice ordf. president) Ralf Hästbacka, Pekka Siekkinen.
Luciakommittéen Bjarne Westerlund (1: vice president) Michael Kronlund, Pekka Siekkinen.
Vinterbadskommittén Richard Törnqvist ordf. Hans Blomqvist, Mikael Eng,  Timo Saari.
Julkortskommitén Michael Kronlund ordf., Pekka Siekkinen, Rolf Björkskog, Bengt Gästgivars, Veikko Markkula.
Skrotinsamlingen Tommy Sjöström ordf., Christian Wikblom, Mikael Eng, Hans Blomqvist.
Övriga VIP
Hedersmedlem Paavo Tyni
Materialförvaltare Ralf Hästbacka, Mikael Eng.
Verksamhetsgranskare Ralf Hästbacka, Anders Sjöholm.

 

Startsida